Wij, groep Zaanse ouders, werden geconfronteerd met een vierdaagse schoolweek. Eén dag in de week geven wij onze eigen kinderen les.

De kinderen zijn op verschillende dagen vrij, hoe meer kinderen je hebt, hoe meer je als ouder thuis moet zijn om je kinderen les te kunnen geven.

Wij zien de leerkrachten worstelen met het structurele personeelstekort. We hebben lang gedacht: “ach het komt wel goed” totdat we zagen dat de problemen verergerden. We besloten in actie te komen. En dat heeft geholpen. De lokale politiek rent nu een stuk harder en ook landelijk heeft de politiek de ernst van de problemen ingezien.

Op deze pagina willen wij andere ouders helpen om druk op de politiek te veroorzaken. Wij geven hiervoor tips, ouders kunnen onderling ook ervaringen uitwisselen en wellicht zelf actiemiddelen bedenken. Samen zetten we de schouders eronder!

Heb je vragen vragen e-mail dan naar geenvierdaagse@gmail.com