Jeroen van der glas

Wij, Zaanse ouders, voerden ruim een half jaar geleden actie tegen het lerarentekort. Onze kinderen gingen voor een langere periode slechts vier dagen per week naar school. Wij probeerden de verloren dag op te vangen door zelf les te geven. Dat is het moment waarop je je als ouder kwetsbaar voelt.

Gelukkig krijgen onze kinderen nu weer vijf dagen per week les van bevlogen en vakkundige leerkrachten. Maar het lerarentekort blijft als een dreigende donderwolk boven ons hangen.

Afgelopen week leek een oplossing nabij: minister Slob beloofde de portemonnee te trekken voor het onderwijs. Maar de vreugde was van korte duur. Volgens werkgeversorganisaties en vakbonden was dit ‘extra geld’ allang beloofd. Slob leek met een communicatief trucje een wit voetje te willen halen. Vervolgens trekt het kabinet geen cent extra uit.

De onderwijssector wil extra geld om de veronderstelde loonkloof tussen het basis- en het voortgezet onderwijs te dichten. Een hoger salaris zou ertoe leiden dat het vak van leerkracht interessanter wordt, waarmee het lerarentekort zou worden opgelost . Echter, nog afgezien van de vraag of er inderdaad sprake is van een loonkloof, is te betwijfelen of enkel een hoger salaris het leraarschap echt aantrekkelijker zou maken.

Helpt het om het gat te dichten? Misschien…

De startsalarissen voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs liggen op een vergelijkbaar niveau. Wel is het perspectief, oftewel de salarisgroei, in het voortgezet onderwijs beter dan in het basisonderwijs. Dat gat dichten zal wellicht helpen om mensen langer vast te houden – al voorspelt men als gevolg daarvan een gigantisch lerarentekort in het voortgezet onderwijs – het lost een ander probleem geenszins op: namelijk dat van het onevenredig hoge aantal deeltijdbanen in deze beroepsgroep.

In het basisonderwijs is het aandeel vrouwen dat in deeltijd werkt 78 procent. Van de mannelijke leerkrachten werkt 34 procent in deeltijd. Dat loopt ongeveer gelijk met de landelijke trend. Er is echter één cruciaal verschil: 80 procent van het personeel in het basisonderwijs is vrouw. En dat terwijl in Nederland bijna evenveel vrouwen als mannen werken. De deeltijdbaan is een bepalende factor in het lerarentekort. Zijn hogere lonen dan een oplossing? Misschien, als vrouwelijke leerkrachten hierdoor besluiten meer uren per week te werken. En dat is nog maar de vraag.

Het beroep van leerkracht wordt steeds complexer: ouders zijn veeleisender, kinderen met rugzakjes worden niet meer automatisch doorgestuurd naar het speciaal onderwijs en de administratieve lasten zijn buitenproportioneel. Leerkrachten geven terecht aan hun vak uit te willen oefenen in plaats van zich bezig te houden met randzaken of in een keurslijf gedwongen te worden. Daar staan bovendien niet langer goede arbeidsvoorwaarden tegenover, de afgelopen jaren is daarvan meer en meer afgeknaagd. Terwijl deze arbeidsvoorwaarden het beroep van leerkracht, dat potentieel bol staat van de zingeving, aantrekkelijker zouden kunnen maken.

We gunnen onze leerkrachten een herwaardering van hun vak. Tegelijkertijd doen we een dringende oproep aan de leerkrachten en hun belangenorganisaties om met dat eventuele extra geld niet alleen de lonen te verhogen, maar ook te pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden. Voor minder administratieve verplichtingen, meer tijd, kleinere klassen, betere ondersteuning voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben, toegankelijke kinderopvang voor leerkrachten. Ook daar is extra geld voor nodig.

Namens de actievoerende ouders van geenvierdaagse.nl roep ik op: investeer in zaken waardoor leerkrachten meer uren willen en kunnen werken.  

Trouw publiceerde deze brief op 26 september 2019