Een mooi idee voor een actie vanuit een andere school uit Zaandam!

Op een andere school in Zaandam kunnen ze het lerarentekort gelukkig meestal opvangen. Dit gaat echter wel ten koste van onze ondersteuning, die ook erg hard nodig is.

Daarom gaan zij naast deze staking ook meedoen aan een landelijke brievenactie “#ikwileenechteleerkrachtomdat”. We laten al onze kinderen deze week een brief schrijven naar onze minister met de beginzin: Ik wil een echte leerkracht omdat…

Post je brief op dinsdag, zodat de minister woensdag 6 november door al onze kinderen eraan herinnerd wordt waarom goed onderwijs belangrijk is. Jullie als ouders kunnen ons daarbij steunen! Eventueel ook met een brief van jezelf. Wij hopen op veel enveloppen en jullie steun!