Dit is Tine. Tine is een bezorgde moeder. In juni zitten haar drie kinderen in één kleuterklas met nog 44 andere kinderen…

Samen in één klas van 47 kinderen!

Staak met Tine mee op 15 maart op het Malieveld in Den Haag tegen het lerarentekort.